Privacy policy

Redactat în concordanţa cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale Politicii de confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei Politici la această adresă împreună cu data ultimei modificări. Această Politică este o completare la oricare alţi termeni şi condiţii aplicabili sitului imobiliare.ro. Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv situl reallus.ro şi nu au nici un efect asupra siturilor către care avem legături din situl reallus.ro sau care au legături către reallus.ro.

Informaţii colectate

Informaţiile pe care le colectăm diferă în funcţie de modul în care folosiţi situl. Este posibil să utilizaţi situl fără a fi nevoie să ne furnizati informaţii personale, dar dăcă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, adresa de e-mail, adresa fizică, numere de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi. Ne angajăm ca în fiecare pagină unde vă cerem aceste informaţii să punem un link (o legătură) către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori este cazul.

În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajuta să întelegem mai bine cum este folosit situl şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi situl, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut în sit.

Atunci când vizitaţi situl este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părţi terţe ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

Pentru aplicaţia de mobil Imobiliare.ro colectăm următoarele informaţii:

Implicite:

Geographic Location Data - pentru a determina şi a oferi anunţuri din zona în care e localizat Unique Advertising Identifiers (IDFA, Google Ad ID) - pentru a colecta informaţii despre cum utilizează userul aplicaţia cu scopul de a imbunătăţi experienţa de utilizare a aplicaţiei

Explicite:

Nume, email şi telefon - se cere acordul userului atunci când îşi creaza cont. Sunt folosite pentru a facilita legătura în aplicaţie între: anunţuri, vânzători şi cumpărători.